Klubmedlem på Sydamerika’s højeste bjerg


Johnny Lynge-Hansen var i 2012 i Sydamerika og besteg Sydamerika’s højeste bjerg – Aconcagua. På toppen plantede Johnny klubbens fane, så alle kan se klubben har været forbi.johnny_paa_toppen