Rent vand i Libanon


libanon_socialt

Aammatour er en lille by oppe i Chouf bjergene i det sydlige Libanon, ca. 900 m over havet. Byen har ca 4.000 indbyggere, hvis det umiddelbare opland regnes med ca. 5.000, hovedsageligt beskæftiget med landbrug og service for byen og dens omegn. Der var svære kampe i Chouf under borgerkrigen 1975-90, men der har siden været fredeligt.

Men vandforsyningen er ikke god. Vandet er kildevand, men det er forurenet og der er ikke gennemført en rationel distribution. Der er dog nu hjælp på vej. De lokale myndigheder har påtaget sig at modernisere distributionen, og den lokale kvindeliga har i samarbejde med Chouf Rotary Club af det libanesiske ingeniørfirma Aquarius fået udarbejdet en plan for etablering af et moderne vandrensningsanlæg med en kapacitet på 20 m3/time, tilstrækkeligt til at forsyne byen og oplandet. Projektet omfatter pumper, antracit/sand-filtre, mikrofilter og UV sterilisationsanlæg.

En kontrakt om gennemførelse af projektplanen blev i juni 2008 undertegnet af projektets partnere Aammatour kommune, Ammatour Ladies League, Chouf Rotary Club og ingeniørfirmaet Aquarius. Finansieringen af vandrensningsprojektet sker alene ved hjælp af tilskud fra forskellige Rotary-kilder:

Chouf Rotary Club: USD 5.500,-
Rotary District 2450: USD 2.000,-
Amager Rotary Klub: USD 6.000,-
Rotary Distrikt 1470: USD 1.250,-
Rotary Danmarks Hjælpefond: USD 5.900,-
Rotary Foundation Matching Grant: USD 8.995,-

Rensningsanlægget er planlagt færdig og i brug i efteråret 2008. Aammatour kommune har påtaget sig ansvaret for den fremtidige drift og vedligeholdelse af anlægget.

Den tekniske forberedelse af projektet er gennemført alene ved samarbejde mellem de libanesiske partnere. Finansieringsplanen blev realiseret ved et samarbejde mellem Chouf Rotary Club og Amager Rotary Klub: Chouf Rotary Club forelagde planerne for Amager Rotary Klub i december 2007, og havde på dette tidspunkt sikret den libanesiske del af finansieringen. Allerede i begyndelsen af januar 2008 besluttede Amager Rotary Klubs medlemmer at støtte projektet med USD 6.000. Klubben tog herefter kontakt til Distrikt 1470 og Rotary Danmarks Hjælpefond og mødte her stor velvilje med det resultat, at den danske del af finansieringen kom på plads i løbet af februar 2008. Ved udgangen af marts 2008 kunne Rotary Foundation så meddele, at resten af finansieringsgrundlaget var sikret ved hjælp af Matching Grant midler.