Om klubben


Grundlaget for Amager Rotary Klub er fællesskabet, der er opbygget og løbende udbygges gennem medlemmernes deltagelse i klubmøderne.

Amager Rotary Klub holder sine ordinære klubmøder om tirsdagen kl. 17.00 i SAS Klubben – Ved Diget 25, 2770 Kastrup.

Klubbens præsident styrer møderne. Et typisk møde indledes med en sang, der efterfølges af et 3 minutters indlæg fra et af medlemmerne. Indlægget kan handle om egne oplevelser, tanker om livet, kommentarer til aktuelle begivenheder eller et hvilket som helst emne som medlemmet finder relevant.

Mødets omdrejningspunkt er et oplæg, som oftest fra en foredragsholder der er hentet udenfor klubbens rækker. Temaet for oplæggene spænder vidt. Naturligt nok har det ofte relation til erhvervslivet, men kan også tage udspring i for eksempel kultur, videnskab, politik, sundhed eller sport. Oplægsholderne er typisk kompetente og specialiserede indenfor deres felt. Det betyder at inspirationsniveauet er højt, hvilket igen fører til en kvalificeret dialog og debat under og efter mødet.

Efter mødet går vi videre til endnu et af aftenens højedpunkter, når vi går i lag med Restaurant Royal’s velassorterede og appetitlige menu. Her kan debatten om aftenens emner fortsættes og her kan de personlige relationer dyrkes, som er med til at cementere fællesskabet og udbygge netværket.

Udover klubbens ordinære møder tager vi med jævne mellemrum ud og besøger virksomheder og institutioner på Amager. Vi deltager også i fællesmøder for alle medlemmer af Rotary-klubberne på Amager. Ved disse møder optræder ministre og andre ledende personligheder fra offentlige og private virksomheder som oplægsholdere. Disse møder samler mange deltagere, hvilket giver mulighed for at udvide dialogen og netværket til medlemmerne fra alle de øvrige Amager klubber.

Derudover samler festlige og hyggelige arrangementer, både klubbens medlemmer og deres familie, i løbet af året. Om efteråret afholdes det traditionelle bankospil, i december samles vi til julemøde, en gang om året tager vi på udflugt, og i juni når vi til årets festlige højdepunkt, kædeoverrækkelsesfesten, hvor den afgående præsident overdrager hvervet til sin efterfølger.

Åbenhed overfor verden er en del af Rotarys idé og møderne er et åbent vindue til verden. Derfor er næsten alle ordinære medlemsmøder åbne. Det betyder at klubbens medlemmer kan invitere for eksempel ægtefæller, andre familiemedlemmer, venner og forretningsforbindelser. Alle der er medlem af en af verdens tusindvis af andre Rotary klubber er også altid velkommen til klubbens møder.