Bliv medlem


Man bliver medlem af Rotary ved at blive optaget i den klub, der passer bedst m.h.t. til beliggenhed og mødetidspunkt. Som medlem kan optages mænd og kvinder, der har en ledende stilling eller er indehaver af en selvstændig virksomhed eller på anden måde er aktiv og engageret i lokalsamfundet. Klubben optager medlemmer efter opfordring til den enkelte.

Det ugentlige møde i en Rotary klub varer en time, og medlemmerne deltager, hvis ikke de er forhindret på grund af sygdom, bortrejse eller anden tvingende grund. Mødet er i princippet åbent, og den enkelte Rotarianer kan invitere en gæst med til at deltage i et møde.

Møderne i klubben er afvekslende og alsidige med f.eks. interessante foredrag inden for erhvervslivet og det lokale og internationale samfund eller som besøg i en virksomhed.

Også klubben egne medlemmer bidrager med indlæg af forskellig art på klubmøderne, der også kan dreje sig om klubbens eget sociale liv, eller danne rammen om planlægningen af klubbens engagement i udviklingsprojekter.

Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse og et antal udvalg. Rotarianeren deltager i udvalgsarbejde og andre aktiviteter, som er nødvendige for at klubbens liv er en spændende oplevelse.

Ledsagere er velkomne gæster i klubben ligesom rotarianere fra andre klubber altid er velkomne.

Det koster at være rotarianer. Kontingentet bruges dels til klubbens egne omkostninger og dels til Rotary’s projektarbejde i Danmark og internationalt.

Er du interesseret i et medlemskab, så henvend dig til vores præsident eller vicepræsident. Kontaktoplysninger kan findes på siden kontakt.