Center for socialt ansvar


Amager Rotary Klub samarbejder med CFSA.

Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center for Socialt Ansvar (CFSA) en værdifuld rolle som eksempel på “Det sociale enzym”.

CFSA står bag, driver og samarbejder om aktiviteter med social værdi for børn, unge og familier. Ved at skabe en professionel sammenhæng mellem det offentlige, erhvervslivet og de frivillige finder vi løsninger, som virker. Det er løsninger, der både er mere effektive og ofte billigere end, hvis de blev løst udelukkende i det etablerede system – og altid med et større socialt afkast.

CFSA drives på non-profit basis og samarbejder med en række foreninger, stiftelser, organisationer og virksomheder. Ud over vores enge “franchise-lignende” projekter rådgiver og vejleder vi andre, der vil starte nye initiativer og projekter med samme værdier og mål som vores.

Læs mere om Center for socialt arbejde ved at klikke på deres logo herunder

cfsa_logo